Tag Archives: xicra

Xocolata amb xicra i mancerina

xicra-2

Mancerina i xicra 1760-1780. Museu de Ceràmica de Barcelona

Per prendre xocolata al segle XVII, una de nova va ser prendre-la era en una tassa, amb la capacitat d’una xicra, que s’encaixava a un plat especial, aquest plat es va anomenar mancerina, en honor a qui la va crear, el Duc de Mancera,Virrey del Perú (1639 – 1648)

La xicra és una mesura, antigament les mesures variaven d’un poble a un altre, no estaven regulades! Per això a vegades trobem que una xicra és una quantitat i en altres una altre.

  • 1 xicra: és la meitat un petricó
  • 1 petricó: és la quarta part d’un porró

1 porro és unitat de mesura per líquids antiga, els porros variaven d’un poble a un altre, a Barcelona no arribava al litre, feia de 94 centilitres, a altres llocs podien tenir una capacitat més gran o més petita, però la diferencia es sempre d’un parell o tres de centilitres, podia ser 93 o 96 cl, per això la mesura de una xicra es variable i es presta a confusions.

Per arrodonir, en l’actualitat, per no anar amb dècimes, es considera que una xicra és igual a 125 ml o 12,5 cl.